Свържете се с нас: +359 878 871034
гр. София, ж.к. Люлин, бул. Петър Дертлиев 3

Услуги

img

Стартов пакет

 • ✔ Регистрация на фирмата в Агенцията по вписванията;
 • ✔ Консултация по въпроси, свързани с откриване и водене на разплащателна сметка;
 • ✔ Консултация необходима ли е регистрация по ДДС и извършване на регистрация при избор от Ваша страна;
Виж повече
img

Счетоводно обслужване

 • ✔ Изготвяне на индивидуален сметкоплан на предприятието;
 • ✔ Изготвяне на счетоводна политика;
 • ✔ Текущо счетоводно отчитане на документи;
 • ✔ Подаване на декларации в НАП;
Виж повече
img

ТРЗ и Личен състав

 • ✔ Tекущa обработка на заплати на персонала;
 • ✔ Изготвяне на ведомости фишове, справки и платежни документи;
 • ✔ Изготвяне на документи, свързани с трудовите и извънтрудовите правоотношения;
Виж повече
img

Годишно счетоводно приключване

 • ✔ Oсчетоводяване на документи;
 • ✔ Счетоводно приключване и изготвяне на годишен финансов отчет;
 • ✔ Попълване и подаване на годишен отчет за дейността в НСИ;
Виж повече
img

Административни услуги

 • ✔ Взимане/Носене на документи от/до Ваш обект
 • ✔ Интернет банкиране
 • ✔ Подаване на документи към различни институции
 • ✔ Преглед и консултации по вътрешнофирмени договори и други документи;
Виж повече