Свържете се с нас: +359 878 871034
гр. София, ж.к. Люлин, бул. Петър Дертлиев 3

Счетоводно Обслужване

Решение за всеки бизнес:

 
 • ✔ Изготвяне на индивидуален сметкоплан на предприятието;
 • ✔ Изготвяне на счетоводна политика;
 • ✔ Текущо счетоводно отчитане на документи;
 • ✔ Подаване на декларации в НАП;
 • ✔ Подаване на справки и отчети за НСИ;
 • ✔ Консултации по възникнали въпроси и казуси;
 • ✔ Ежемесечен анализ на резултата от дейността на предприятието;
 • ✔ Първоначално въвеждане на салда от предишно счетоводство;
 • ✔ Преосчетоводяване на документи от предишно счетоводство;
 • ✔ Изготвяне на отчети за банка при наличие на кредит;
 • ✔ Водене на склад;
 • ✔ Възстановяване на ДДС от България;
 • ✔ Възстановяване на ДДС от ЕС;
 • ✔ Изготвяне на ИНТРАСТАТ декларации;
 • ✔ Годишно счетоводно и данъчно приключване;
 • ✔ Съдействие по време на проверки, ревизии или одит;
 
 • img